Welkom op de website van het Schoolondersteuningsprofiel van Samenwerkingsverband Twente Noord.
Deze website, Schoolondersteuningsprofiel.info wordt onderhouden door Samenwerkingsverband Twente Noord.
Dit samenwerkingsverband is een samenwerking van besturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4.
De samenwerkende partners zijn alle besturen uit de regio Twente Noord.
pdfDeelnemende besturen
De samenwerking is aangegaan in het kader van de nieuwe wet op Passend Onderwijs. 


Het samenwerkingsverband heeft als missie:

Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd.
Het samenwerkingsverband heeft als doel, de opdracht volgends de wet op Passend Onderwijs uit te voeren. De opdracht houdt onder andere in, dat het Samenwerkingsverband erop toeziet, dat scholen beschrijven wat de stand van zaken is m.b.t. het afgesproken niveau van basisondersteuning en hoe de ondersteuning op schoolniveau is georganiseerd.

Om deze beschrijving van scholen te vergelijken hebben alle scholen gekozen voor eenzelfde format Schoolondersteuningsprofiel.
Via deze website kunnen scholen jaarlijks hun profiel bewerken.