In het wettelijk kader “passend onderwijs”, is het ondersteuningsprofiel omschreven als “een beschrijving van de voorzieningen die door een school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven”.

Het schoolondersteuningsprofiel is dus een wettelijk verplicht document dat ieder school moet hebben. De schoolondersteuningsprofielen worden door de schoolbesturen vastgesteld.

Het SWV voorziet scholen en besturen via deze website van kaders, handreikingen en middelen om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Hierdoor hoeft niet iedere school zijn eigen profiel te ontwerpen. Bovendien zijn de profielen nu goed vergelijkbaar. Dit is nodig en nuttig voor de schoolbestuurders.
Over het ondersteuningsprofiel, de wettelijke kaders en handreikingen van de PO-Raad leest u hier meer.